A- A A+

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ (የመጀመሪያ ረቂቅ)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

መግቢያ

መገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ በማቅረብ፣ በማሳወቅ፣ በማስተማርና በማዝናናት እንዲሁም የዜጎችን ሀሳብን የመግለጽ ሕገ መንግስታዊ መብት ተግባራዊ በማድረግ እና የተለያዩ አመለካከቶችንና አስተያየቶችን በማስተናገድ ለዲሞክራሲ ስርዓት መዳበር እና ተፈላጊ የሆነውን ብሄራዊ መግባባት እንዲፈጠር የሚያደርግ መሳሪያ ነው፡፡

በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ሀሳብን በነፃ የመያዝና የመግለጽ ነፃነት የተረጋገጠና ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተለያዩ አስተያየቶችን የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጥበቃ ተደርጎለታል፡፡ ይሁንና በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የሚመራበት ራሱን የቻለ የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ ባለመኖሩ ዘርፉን በብቃት እና በጥራት በማስፋፋት ሁሉንም የኢትዮጵያ ዜጎች የመረጃ ተደራሽ ለማድረግ አልተቻለም፡፡

ሙሉውን የሚከተለውን ሊንክ ጠቅ በማድረግ በ PDF ይመልከቱ። የመገናኛ ብዙሃን ፖሊሲ (የመጀመሪያ ረቂቅ)

 

 
JoomShaper