Asset Publisher

null የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ለማጠናከር የሚረዳ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡

የስምምነቱ ዓላማ ሁለቱ ተቋማት የሀገሪቱን የመገናኛ ብዙኃን አሰራር ለማዘመንና ለማሳደግ እንዲሁም የእርሰ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ማጠናከርና ተግባራዊ ማድረግን በተመለከተ በትብብር ለመስራት ነው።

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ ስምምነቱ በሁለቱ ተቋማት መካከል በመርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን በመፍጠር ከሙያው ጋር የተያያዙ ስልጠናዎችንና ማንዋሎችን በትብብር ለማዘጋጀት፣ በሀገሪቱ የሚዲያ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች ሙያዊ ስነ-ምግባር የተላበሱ፣ ብቁና ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስቻል እንዲሁም ከህዝብና ከተለያዩ አካላት የሚቀርቡ ቅሬታዎችንና መረጃዎችን በመለዋወጥ የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓቱ እንዲጠናከር ለማድረግ ያለመ ነው ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የስራ አስፈፃሚ ሰብሳቢ አቶ አማረ አረጋዊ በበኩላቸው የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓቱን በማጠናከር የመገናኛ ብዙኃን ዘርፉን ለማሳደግ ሁለቱ ተቋማት በመደጋገፍ በጋራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል፡፡

በስምምነቱ ወቅት የምክር ቤቱ አባል የሆኑ ሚድያዎችን በሚመለከት ለባለሥልጣኑ የሚቀርቡ ጥቆማዎች እና ቅሬታዎች በምክር ቤቱ በኩል  ሙያዊ ውሳኔ እንዲያገኙ የሚደረግበት ሁኔታ እንደሚመቻችም ተገልል።

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት 60 በላይ የመገናኛ ብዙኃንና የሙያ ማህበራትን ያቀፈ ተቋም መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡

service

 

አገልግሎት

ema
ምዝገባ እና ፍቃድ መስጠት

ለብሮድካስት፣ ለበይነ መረብ እና ለህትመት መገናኛ ብዙኃን ምዝገባ እና ፍቃድ መስጠት

ema
ክትትልና እና ቁጥጥር ማድረግ

የመገናኛ ብዙኃን እና የማስታወቂያ ይዘት ክትትልና እና ቁጥጥር ማድረግ

ema
የአቅም ግንባታ መስጠት

ለመገናኛ ብዙኃን እና ለማስታወቂያ ዘርፍ የአቅም ግንባታ መስጠት

ema
ጥናቶችን መሰራት

የዘርፉን እድገት እና ለውጥ ለማጠናከር የፖሊሲ ግብዓት የሚሆኑ ጥናቶችን መሰራት

Asset Publisher

ዜናዎች

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ምክር ቤት የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓትን ለማጠናከር የሚረዳ የትብብር ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ከሃይማኖት መገናኛ ብዙኃን ጋር ውይይት አካሄደ ፡፡

ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ከኢትዮጵያ  የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር "የሃይማኖት መገናኛ ብዙኃን ለአብሮነት እሴቶች መጠናከር" በሚል መሪ ቃል የውይይት መድረክ አካሂዷል፡፡

የኢ.መ.ብ.ባ የአካባቢ ጥበቃ እና እንክብካቤ አዘጋገብን በተመለከተ ለጋዜጠኞች ስልጠና ሰጠ።

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሥልጣን ከዓለም አቀፉ የአረንጓዴ ልማት ተቋም (Global Green Growth Institues) ጋር በመተባበር የአካባቢ ጥበቃ እና እንክብካቤ አዘጋገብን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና ሰጥቷል።

pricestyle

getintouch

ማንኛውንም ቅሬታ ወይም አቤቱታ ለማቅረብ

broadcaster

 

በባለሥልጣኑ የተመዘገቡ ብሮድካስተሮች በቁጥር

20
የህዝብ መገናኛ ብዙኃን
38
የንግድ ብሮድካስተር
56
የማህበረሰብ ብሮድካስተር
3
ሰብስክሪብሽን