የህዝብ ብሮድካስት አገልግሎት መረጃ

የህዝብ ብሮድካስት አገልግሎት መረጃ

ሬዲዮ
1.    የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፓሬት
•    ኤፍ ኤም አዲስ 97.1
•    ኢትዮጵያ ሬዲዮ
•    ኤፍ.ኤም 104.7
2.    የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ
•    የኦሮሚያ ሬዲዮ ጣቢያ
•    ኤፍ.ኤም 92.3
3.    ድሬዳዋ መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ
•    ኤፍ.ኤም ድሬ 106.1
4.    የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን
•    የአማራ ክልል ሬዲዮ
•    አማራ ኤፍ.ኤም ባህር-ዳር 96.9
•    አማራ ኤፍ.ኤም ደ/ብርሃን 91.4
•    አማራ ኤፍ.ኤም ደ/ማርቆስ 91.2
•    አማራ ኤፍ.ኤም ጎንደር  88.0
•    አማራ ኤፍ.ኤም ደሴ 87.9
5.    አዲስ አበባ ሚዲያ ኔትወርክ
•    ኤፍ.ኤም አዲስ 96.3
6.    የደቡብ  መገናኛ ብዙኃን ድርጅት
•    ደቡብ ኤፍ.ኤም 100.9
•    በንሳ ኤፍ.ኤም 92.3
•    አርባምንጭ ኤፍ.ኤም 90.9
•    ዋካ ኤፍ.ኤም 94.1
•    ቦንጋ ኤፍ.ኤም 97.4
•    ጂንካ ኤፍ ኤፍ.ኤም 87.8
•    ሚዛን ኤፍ.ኤም 104.5
•    ወልቂጤ ኤፍ.ኤም 89.2
•    ጌዴኦ ቅርንጫፍ  ኤፍ.ኤም 99.4
7.    የሐረሪ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት
•    ሐረሪ ኤፍ.ኤም 101.4
8.    የሶማሌ ብዙኃን  መገናኛ ኤጀንሲ
•    ሶማሌ ኤፍ.ኤም
•    ሶማሌ ክልል አጭር ሞገድ ሬዲዮ

9.አፋር ብዙኃን መገናኛ ድርጅት
10. የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልላዊ መንግስት መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ
•    አሶሳ  ኤፍ.ኤም
ቴሌቪዥን
1.    የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን
•    የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን
2.    የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ
•    ኦሮሚያ ቲሌቪዥን
3.    የድሬዳዋ  ብዙኃን መገናኛ ኤጄንሲ
•    ድሬ ቲቪ
4.    የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን
•    አማራ ቴሌቪዥን
5.    አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ
•    አዲስ ቴሌቪዥን
6.    የደቡብ መገናኛ ብዙኃን ድርጅት
o    ደቡብ ቴሌቪዥን
7.    የሐረሪ ብዙኃን መገናኛ  ድርጅት
•    ሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን
8.    ሶማሌ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ
•    ሶማሊ ክልል ቴሌቪዥን
9.    አፋር ብዙኃን መገናኛ ድርጅት
•    አፋር ቴሌቪዥን    
10.    የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙኃን መገናኛ ድርጅት
•    የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብዙኃን መገናኛ ድርጅት ቴሌቪዥን ጣቢያ