የህዝብ ብሮድካስት አገልግሎት መረጃ

የህዝብ ብሮድካስት አገልግሎት መረጃ

1.ሬዲዮ

ተ.ቁ

የጣቢያው መጠሪያ ስም

1

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፓሬት

          1.1

ኤፍ ኤም አዲስ 97.1

          1.2

 ኢትዮጵያ ሬዲዮ

          1.3

 ኤፍ ኤም 104.7

2

የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ (OBN)

          2.1

 ኤፍ ኤም 92.3

3

ድሬዳዋ መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ

          3.1

ኤፍ ኤም ድሬ 106.1

4

አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን

          4.1

አማራ ኤፍ ኤም ባህር-ዳር 96.9

         4.2

 አማራ ኤፍ ኤም 91.4

4.3

 አማራ ኤፍ ኤም 91.2

4.4

 አማራ ኤፍ ኤም ጎንደር 88.0

4.5

 አማራ ኤፍ ኤም ደሴ 87.9

5

አዲስ አበባ ሚዲያ ኔትወርክ

5.1

 ኤፍ ኤም አዲስ 96.

6

የደቡብ  መገናኛ ብዙኃን ድርጅት

6.1

 በንሳ ኤፍ ኤም 92.3

6.2

 አርባምንጭ ኤፍ ኤም 90.9

6.3

 ዋካ ኤፍ ኤም 94.1

6.4

 ቦንጋ ኤፍ ኤም 97.4

6.5

 ጂንካ ኤፍ ኤፍ ኤም 87.8

6.6

 ሚዛን ኤፍ ኤም 104.5

6.7

 ወልቂጤ ኤፍ ኤም 89.2

6.8

  ጌዴኦ ቅርንጫፍ ኤፍ ኤም 99.4

7

የትግራይ መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ

7.1

 ኤፍ ኤም መቀሌ 104.4

8

የሐረሪ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት

8.1

ሐረሪ ኤፍ ኤም 101.4

9

የሶማሌ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ

9.1

ሶማሌ ኤፍ ኤም 99.1

9.2

ሶማሌ ክልል አጭር ሞገድ ሬዲዮ 5.945

10

የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልላዊ መንግስት መገናኛ ብዙኃን

10.1

 አሶሳ ኤፍ ኤም 91.4

 

2.ቴሌቪዥን  

ተ.ቁ

የጣቢያው መጠሪያ ስም

1

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን

1.1

ኢቲቪ ዜና

1.2

ኢቲቪ መዝናኛ

1.3

ኢቲቪ ቋንቋዎች

1.4

የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን

2

የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ (OBN)

2.1

ኦሮሚያ ቴሌቪዥን /ቴሪስቴሪያል/

2.2

ኦሮሚያ ቲሌቪዥን /ሳተላይት/ሆርን፣ ጋሜ

3

የድሬዳዋ  ብዙኃን መገናኛ  ኤጄንሲ

3.1

ድሬ ቲቪ

4

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ

4.1

አማራ ቴሌቪዥን/ሳተላይት/

4.2

አማራ ህብር

5

የአዲስ አበባ መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ

5.1

አዲስ ቴሌቪዥን /ቴርስቴሪያል

5.2

አዲስ ቴሌቪዥን /ሳተላይት/

6

የደቡብ መገናኛ ብዙኃን ድርጅት

6.1

ደቡብ ቴሌቪዥን /ሳተላይት/

7

የትግራይ መገናኛ ብዙኃን ኤጄንሲ

7.1

ትግራይ ቴሌቪዥን /ሳተላይት/

7.2

ቻናል 29

8

የሐረሪ ብዙኃን መገናኛ  ድርጅት

8.1

ሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን

9

ሶማሌ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ

9.1

ሶማሊ ክልል ቴሌቪዥን

10

አፋር ብዙኃን መገናኛ ድርጅት

10.1

አፋር ቴሌቪዥን

11

በትግራይ /ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር የሓ ሚዲያ ሴንተር

11.1

የሓ ቲቪ